A nosa historia

No ano 1994, os responsables da Asociación de Comerciantes Mallos – Estación, que tiña como logotipo unha antiga máquina de tren, e que ata entón se ocupaban de representar a Los Mallos nas reunións da Federación de Comerciantes e Asociacións de Autónomos, e en outras organizacións, cando foron convocadas, pedíronnos que tomasemos o relevo delas, e intentamos organizar a Asociación, que daquela non cobraba mensualmente aos asociados, nin tiña listas.

Durante un tempo estudamos a problemática da zona, dirixidos polo entón presidente dos veciños dos Mallos, José Folgueira, e impulsados ​​por el e dirixidos por José Salgado, un grupo de comerciantes e profesionais, acordamos refundar o Asociación, a partir de cero, cun novo logotipo e afiliación de asociado.

En 1996 asinouse a acta fundacional. Os socios fundadores foron: Carlos Monteagudo, Antonio Larrosa, Alberto Rascón, Manuel Vidal, José Salgado.

Os socios fundadores traballaron como Xunta Directiva durante os primeiros catro anos, co obxectivo de: captar socios, crear un novo Logotipo, estatutos, establecer a sede social, etc. e en 2001 celebrouse a primeira Asemblea da que se elixiu a primeira Xunta presidida por José Salgado e que estivo integrada por: Carlos Monteagudo, Isabel Castro, Manuel Vázquez, Noelia Anta, Francisco Pérez, Antonio Larrosa e Begoña Botana.

No ano 2004, a segunda Xunta foi nomeada pola Asemblea, presidida tamén por José Salgado e cos compoñentes: Carlos Monteagudo, Isabel Castro, Francisco Pérez, Antonio Larrosa, Manuel Vidal, Pedro Hermida, Alberto Rascón.

Nestes anos distinguíronse como membros de Honra, e ofrécese unha merecida homenaxe a: D. Carlos Monteagudo (Vicepresidente da asociación) e D. José Folgueira (Presidente da Federación Veciñal).

icono servicios

Servizos

icono comer

Mercar

icono comer

Comer

icono transporte

Transporte

Manterse en contacto

Envíanos un correo electrónico: distritomallos@gmail.com

Chámanos: 623 744 226